ARTICLE

Sport Tourism

ชาตรี ศิษย์ยอดธง One Championship @ Millennial in Multiple Platforms

ชาตรี ศิษย์ยอดธง เป็นนักธุรกิจหมื่นล้าน เจ้าของ MMA One Championship รายการกีฬาที่ถ่ายทอดสดใน 70 ประเทศ “ผมเริ่มทำ One Championship เมื่อ 6 ปีก่อน และในขณะนี้มียอดผู้ชมรายการร้อยละ 80 เป็นลูกค้ากลุ่ม Millennial”

READ

Ecomarathon วิ่งสนุกรักษ์โลก

เวลาพูดถึงงานวิ่งมาราธอน หลายคนเลยนึกถึงแต่การแข่งขันบ้าดีเดือด ต้องตระเตรียมร่างกายให้พร้อมสรรพ ต้องซ้อมกันเป็นเดือนเป็นปี ก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันเหล่านี้ได้ เรียกว่าต้องอุตสาหะบากบั่นไม่น้อยเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

READ

เหลียวหลัง แลหน้า Sport Tourism ไทยในเรื่อง ‘วิ่ง’

ว่ากันว่า 1 ปีมี 52 สัปดาห์วันนี้มีงานวิ่งเกิดขึ้นกว่า 700 งานต่อปีพูดง่ายๆว่ามีมากกว่า
สัปดาห์ละ 10 งาน จากเดิมช่วง 4 ปีก่อน มีประมาณ 350-400 งานต่อปีก็มากแล้ว

READ