ARTICLES

Kodawari, Qualia and Food Tourism ปรัชญาอิคิไกในอาหาร

___________________________________ อาหารไม่ใช่แค่อาหาร แต่มันคือรูปธรรมของความคิดของผู้คนในสังคม ว่าพวกเขามีนิสัย บุคลิ […]

READ

Digital Tourists: Faster l Cheaper l Cooler l Deeper

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แทรกซึมเข้าไปกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับทุกอุตสาหกรรมในโลกแบบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ไม่เว้นแม้แต่อ […]

READ

ชาตรี ศิษย์ยอดธง One Championship @ Millennial in Multiple Platforms

ชาตรี ศิษย์ยอดธง เป็นนักธุรกิจหมื่นล้าน เจ้าของ MMA One Championship รายการกีฬาที่ถ่ายทอดสดใน 70 ประเทศ “ผมเริ่มทำ One C […]

READ

LGBT: Life Gets Better Together

การผ่านร่างกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในประเทศเยอรมนีที่เกิดขึ้นในปี 2017 อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศ […]

READ

Overtourism and a Stairway to Sustainability

Overtourism การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกคาดหวังให้มีระบบการจัดการที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐ […]

READ

บทบาทการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเงื่อนไขของ UNESCO พื้นที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล

อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาช […]

READ
Page12345...Last »