E-Magazine

Vol.4 No.4 October – December 2018 : SAFETY FIRST, THAILAND

SAFETY FIRST , THAILAND ข่าวคราวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า เอาเข้าจริงแล้ว ประเทศไทยอยู่ตรงไหนกันแน่ ใน ‘แผนที่ความปลอดภัย’ ในแง่การท่องเที่ยวของโลก

READ