tourism trend talk 3

เอกสารประกอบสัมมนา Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3
ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน?
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง AUDITORIUM ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จ.เชียงใหม่

6 Travel Trends โดย คุณโตมร ศุขปรีชา
เอกสารประกอบงานสัมมนา
Tourism Trend Talk

“ท่องเที่ยวไทย ใน เทรนด์โลก” ครั้งที่ 1
อังคารที่ 26 มกราคม 2559
เวลา 09:00-12:00
ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

Tourism Forum 2016

ไฟล์ประกอบงานสัมมนา ในงาน Tourism Forum 2016 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พศ.2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวิทยากรสองท่าน ได้แก่

  • 6 Mr. Peter Richards : Community based tourism as a Global Trend (พรีวิว PDF 10.2 MB)
  • 7 บทบรรยายพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร – ท่องเที่ยวชุมชนไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (พรีวิว PDF 3.55 MB)

ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

ททท. เผยผลโพล “จับกระแสเที่ยวไทยในวันหยุดยาว”

           ททท. แถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว (TAT Tourism Poll) เพื่อมองภาพบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย รับเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาว รวมถึงเทศกาลฟุตบอลโลก

ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นหัวข้อ “ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุม ททท.  สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ภายใต้โครงการจัดทำผลสำรวจ TAT Tourism Poll ที่ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 เพื่อนำเอาข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยมาใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    

ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย หรือที่เรียกว่า “TAT Tourism Poll” ณ ห้องประชุม ททท. อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

เอกสารประกอบการอบรมการตลาดท่องเที่ยว เมย. - สค.54

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ 

ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: Poll) ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลกับสถานการณ์ด้านอื่นๆ รวมถึงนำไปปรับใช้กับการดำเนินด้านการตลาดของ ททท. ในอนาคต

ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: Poll) ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลกับสถานการณ์ด้านอื่นๆ รวมถึงนำไปปรับใช้กับการดำเนินด้านการตลาดของ ททท. ในอนาคต

            สำหรับการสำรวจครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 หัวข้อการสำรวจ คือ “ปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่เที่ยว” โดยสำรวจจากประชาชนทั่วไป จำนวน 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556

 

ความเป็นมา

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: Poll) ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว” ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ ททท. จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมอบหมายให้ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการสำรวจโพลล์ และนำเสนอผลการสำรวจ ให้แก่สื่อมวลชน และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้รับทราบผล 

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำ “โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: Poll) ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระแสความนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลกับสถานการณ์ด้านอื่นๆ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการตลาดของ ททท. 

 เอกสารประกอบการอบรม
Digital Marketing
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรม FX Resort Chaweng
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารสรุปการอบรมการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่
“การตลาดสมัยใหม่ เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน”
ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง
ในช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน 2554

 

 
เอกสารประกอบการอบรมการตลาดท่องเที่ยว เมย. - สค.54 
 
เอกสารประกอบการอบรมการตลาดท่องเที่ยว
ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 5 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค
ในช่วงเมษายน – สิงหาคม 2554
  
 

การสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพอเมริกา
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2554
ณ ห้องเลิศวนาลัยบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทลนายเลิศปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

การสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพเกาหลีใต้
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ 
พลังสร้างสรรค์กับสงครามการตลาด (The Power of Creative)
โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ

3 พฤศจิกายน 2553 
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 2 โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง
จ.เชียงใหม่