Niche is GREAT ยิ่งเล็ก ยิ่งใหญ่

ฉันมีความเชื่อเรื่อง Subculture (วัฒนธรรมย่อย) / Minimal (น้อย/นิด) / Local (ถิ่น/ฐาน) / Simple (ง่าย/งาม) ความเชื่อนี้ เกิดจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม ทัศนคติ และรสนิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของฉันใน ททท. (เพราะฉันทำงานที่กองวิจัยการตลาด) ประกอบกับการอ่านหนังสือทั่วๆ มั่วๆ และดูข้อมูลที่มีอยู่รอบๆ ตัว ซึ่งฉันถือว่า การอ่านคือขุมทรัพย์อันล้ำค่า ที่นอกจากจะช่วยบำบัดความคลาดเคลื่อนทางวิชาการแล้ว ยังช่วยเติมเต็มความอ้างว้างทางปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ถามหาเจ้าภาพ...แก้ปัญหาเน่าเรื้อรังของท่องเที่ยวภูเก็ต”
“สำรวจ 6 เมืองชายทะเล-ท่องเที่ยว ชลบุรี-ชะอำ-ภูเก็ต ห้องชุดทะลัก”
“ภูเก็ตไข่มุกอันดามันวันนี้ หึ่งไปทั้งโลก”
“ลงทุนโรงแรมอันดามันคึกคัก จีนทะลัก ภูเก็ต-พังงา-กระบี่”

การตลาดสำหรับอนาคต
ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการทำการตลาดที่ท้าทายเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยว เริ่มมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้ความต้องการของ นักท่องเที่ยวมีความซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้น

ผมกำลังเดินเข้าซอยเล็กๆ กลางเมืองไทเปที่ระดับความน่าอยู่ น้อยมาก พวกเราเดินไล่หาบ้านเลขที่ที่จดมาจากอินเทอร์เน็ต มานานแล้ว ดูจากเมฆฝนด้านบน เราก็รู้ว่าเวลาเหลือน้อยเต็มที สุดท้ายเราก็หาสถานที่จนเจอ ดูจากภายนอก มันไม่น่าเรียกว่า โรงแรม โฮสเทล หรือสถานที่ต้อนรับแขกบ้านต่างเมืองพักแรม ที่เรามองหาเลยสักนิด