ARTICLES READ MORE ARTICLES

น้ำมันรั่วจากเรือบรรทุกสินค้ากระทบระบบนิเวศเกาะมอริเชียส

เรือบรรทุกสินค้า MV Wakashio เกยตื้นนอกชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาะมอริเชียส ทำให้มีนำ้มันรั่วไหลลงสู่มหาสมุทรมากกว่า 1,000 ตัน ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของมอริเชียส

READ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย มกราคม-กันยายน 2563

READ

ในวันที่ Local Alike ต้อง Stay Alive

Local Alike กิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่พาผู้คนมากมายเข้าไปสู่หลากหลายชุมชนผ่านการท่องเที่ยวและประสบความสำเร็จอย่างสูงมาตลอด กระทั่งเจอผลกระทบ จากวิกฤต COVID-19… ที่ทำให้ Local Alike ต้องรู้จัก ปรับตัวเพื่อให้ Stay Alive

READ

NEWS & UPDATE

สัมมนาออนไลน์ ‘กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ในสถานการณ์โควิด-19’

TAT Review ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ในสถานการณ์โควิด -19” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เอ็กซ์พีเดียกรุ๊ปและสมาคมโรงแรมไทย

READ

“TAT Webinar” ติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ททท. ติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพ-เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยโครงการ “TAT Webinar”

READ

เมื่อ “โรคร้าย” เปลี่ยนให้ “โลกดี”

ผลกระทบในด้านดี ที่คนเราคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นในวันที่เชื้อร้ายมาก่อกวนอยู่ทั่วทุกมุมโลกขนาดนี้

READ