ARTICLE

Climatter

Climate Clock จับเวลานับศูนย์ (สูญ)

เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีที่ล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่า ล้วนแต่มีความหมายเสมอ เพราะฉะนั้น “เวลา” มีค่าเสมอ นับตั้งแต่สมัยโบราณที่คนเราดูเวลาโดยแสงแดด พัฒนาเรื่อยมาเป็น “นาฬิกา” หลากดีไซน์และตอบสนองต่อการใช้งานในทุกวันนี้ แต่หากใครได้ไปยูเนียน สแควร์ (Union Square) ย่านแมนฮัตตัน มหานครนิวยอร์ก ก็จะเห็นนาฬิกาดิจิทัล บอกตัวเลขขนาดใหญ่ พาดอยู่บนตึกเมโทรโนม (Metronome) แต่เวลาที่แสดงนั้นไม่ได้บอกเวลาปัจจุบันแต่กลับมีเลข ปี วัน ชั่วโมง นาที และวินาทีที่นับถอยหลัง มันคือตัวเลขที่ต้องการจะบอกอะไร?

READ

Tourism Set Zero ท่องเที่ยวหลัง COVID-19 สร้างใหม่ให้ยั่งยืน?

การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่หยุดชะงักจากเหตุการณ์ COVID-19 ทำให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเริ่มทบทวนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของตน สู่การปรับครั้งใหญ่ สร้างใหม่ให้ยั่งยืน

READ

เมื่อ ‘โรคร้าย’ เปลี่ยนให้ ‘โลกดี’

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระจายลุกลามไปทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศว่าเป็น ‘การระบาดใหญ่’ (Pandemic) นั่นคือการที่โรคติดเชื้อแพร่ระบาดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งในช่วงเวลาพร้อมๆ กันในหลายพื้นที่ทั่วโลก จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก!

READ

DE AMAZON RAINFOREST มหันตภัยมนุษยทำ

เหตุการณ์ไฟไหม้ลุกลาม ปัญหาหมอกควัน ภาวะโลกร้อน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ มันกำลังส่งสัญญาณเตือนที่สำคัญให้มนุษย์อยู่

READ

RT Phone Home ถึงเวลาท่องเที่ยว อย่างใส่ใจ

การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน

READ

Utopia Travel

ปาเลาได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านโปรเจกต์ ‘Palau Pledge’ โดย Seamus Higgins แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลก นั่นคงเป็นเพราะความตั้งใจที่จะทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ผ่านการคิดโฆษณาแคมเปญซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ที่สำคัญ Palau Pledge ยังเป็นต้นแบบของ Tourist Vow ของหลายๆ ประเทศ

READ