ARTICLE

Consumerism

The Travel Trends to know in 2020 มองให้ออก… ตลาดการท่องเที่ยวปี 2020 ผ่าน 8 เทรนด์มาแรง

ในวันที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การโฟกัสไปที่ตัวลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ก็จะถือไพ่เหนือกว่า เอาชนะใจกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ยาก ΤΑΤ Review จึงได้รวบรวมข้อมูลแนวโน้มสำคัญผ่าน 8 เทรนด์มาแรงในปีนี้ เพื่อให้นักการตลาดและผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจและปรับตัวให้ทันความต้องการของตลาดโลกกันก่อนใคร

READ

Neverending Story : เหตุเกิดจากจินตนาการ

โลกแห่งจินตนาการได้แทรกซึมเข้าสู่โลกแห่งความจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานักท่องเที่ยวปรารถนาที่จะมีความสุขเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมต่อประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเล่นนั้นอยู่ในจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งความจริงและจินตนาการ

READ

End of Excess สิ้นสุด … ส่วนเกิน (ความจำเป็น)

หลอดพลาสติกใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วโยนทิ้ง กลายเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2018 ที่ผ่านมา มนุษย์เรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลก? รูปแบบ Mindset ความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่า ‘Grab-go-throw’ ที่สร้างผลกระทบและนำพาโลกไปสู่ทางตัน ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างแนวโน้มทางพฤติกรรมทางบวกที่เปลี่ยนไปของแบรนด์และผู้บริโภค จนกลายเป็นเทรนด์ End of Excess

READ

‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

Oxford Dictionaries ได้ให้ความหมายของคำว่า ‘เล่น’ ไว้ว่า การเล่น หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ
ที่ไม่สอดคล้องกับความเครียด หากให้ความหมายของการเล่นตาม Oxford Dictionaries การเล่นก็จะเท่ากับการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์เพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่ทว่าความจริงแล้ว การเล่นนั้นมีประโยชน์และมีอะไรลึกซึ้งที่แฝงอยู่มากกว่าที่หลายคนเคยคาดคิด ทั้งประโยชน์จากผู้เล่นและประโยชน์จากผู้นำเสนอรูปแบบการเล่น

READ

ทิศทางท่องเที่ยวไทยในปี 2562

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 โดยเน้นย้ำว่า ททท. จะปรับแผนการตลาดให้น้ำหนักไปยังเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจัง ผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ให้เดินทางได้ทุกฤดูกาล

READ

FACE Forward ‘หน้า’ นั้น สำคัญฉะนี้

ปี 2002 มีภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อ Minority Report เป็นภาพยนตร์ที่แสดง ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีในโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า  (Facial Recognition) เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) รถขับเคลื่อน ด้วยตัวเอง (Self-Driving Car) โดยในอีก 10 ปีต่อมา เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ล้วนเกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบัน

READ