ARTICLE

DataLab

บทบาทการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเงื่อนไขของ UNESCO พื้นที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล

อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยจาก 140 แห่งใน 38 ประเทศ และเป็นแหล่งที่ 5 ของอาเซียน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

READ

แรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นในมุมมองของการมอบและการเปิดประสบการณ์ที่ทั้งหลากหลายและน่าตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งประชาชนชาวไทยเองก็ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและหลากหลายทางเพศค่อนข้างมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ

READ

LGBTQ inside out สรุปประเด็นจากการสำรวจความเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง LGBTQ

แนวคิดว่าเพศต่างๆ ในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็นสองเพศ หรือ Gender Binarism เป็นแนวคิดที่ตกทอดมานับแต่อดีตกาล เป็นสิ่งที่เราทุกคนได้รับการปลูกฝังกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย หากแต่ในปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในประเภทของหญิงหรือชาย เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น

READ

Tourism for All promoting universal accessibility

ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมาก ในการต้อนรับกลุ่มตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ ที่ไม่ใช่แค่ในอังกฤษแต่รวมไปถึงยุโรปและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว

READ

Getting to know the emerging market: Poland

ข้อมูลจากการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่จากสาธารณรัฐโปแลนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์ระดับกลางบนขึ้นไป มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีรายได้ส่วนตัวไม่น้อยกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

READ

ลบภาพจำ นักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีปรับตลาดสู่คุณภาพผ่าน Local Experience

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลบหนีจากความเครียดและกิจวัตร
ประจำวันแต่แม้ว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญกับการพักผ่อนนอนเล่นมากกว่าการออกตระเวนท่องเที่ยวไป
ตามสถานที่สำคัญต่างๆพวกเขาก็ยังต้องการค้นหาประสบการณ์ที่แตกต่างซึ่งจะทำให้เกิดมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ

READ