ARTICLE

Digital World

Facing the Future สรุปสาระสำคัญจากงาน Global Tourism Forum: Dubai Blockchain for Travel

เรากำลังเดินก้าวสู่อนาคตของการท่องเที่ยว อนาคตของการสร้างเครือข่ายทางธุรกรรมและการแลกเปลี่ยนในรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

READ

อนาคตลอยอยู่บนน้ำ

ปี 2050 กว่า 90% ของเมืองหลักแถบชายฝั่งทั่วโลกอาจต้องเผชิญกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น จากผลกระทบของโลกร้อนจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ‘เมืองลอยน้ำ’ คือหนึ่งในทางรอดใหม่ของมนุษยชาติที่มาพร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับโลก

READ

Throwback Tech from The ’90s

กระแสการโหยหาและหวนรําลึกถึงเรื่องราวในอดีตเกิดขึ้นอยู่เสมอ และมักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นองค์ประกอบในการทำการตลาดอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

READ

วัคซีน

หลายประเทศ หลายบริษัทที่พยายามนำนวัตกรรมมาผลิตวัคซีนให้เร็วที่สุด แต่มีวัคซีนเพียงไม่กี่ตัวที่ผ่านการรับรองให้สามารถนำไปฉีดแก่มนุษย์ได้ ส่วนประเทศไทยนั้นไม่ได้เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ แต่ใช้วิธีสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทซิโนแวค รวมถึงทั้งซื้อและนำเทคโนโลยีของอ็อกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกามาพัฒนาต่อยอดโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์

READ

#LIVE in a Pandemic ปรากฏการณ์ไลฟ์สตรีมท่ามกลางวิกฤต

e-Commerce ภาคธุรกิจที่เติบโตสวนทางหลาย ๆ ธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ Social Commerce ยอดฮิตของปี 2020
ถอดบทเรียน จีน ประเทศแรกที่ต้องรับมือกับ COVID-19 แต่ภาคธุรกิจ e-Commerce มีการเติบโตที่ก้าวกระโดดอย่างน่าสนใจ

READ

โรคาภิวัตน์

เมื่อเราต้องผจญกับ COVID-19 ในปัจจุบันที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกจนมีผู้เสียชีวิตอยู่ทุกๆ วัน ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อลดหรือคงที่ให้มนุษย์โลกดีใจอยู่ได้ไม่นานก็พุ่งขึ้นไปจนหลายๆ ประเทศมีระลอกสอง และอาจมีระลกอื่นๆ ตามมาอาจจะเพราะคนไม่เข้มงวดในการป้องกันแบบในตอนแรกๆ เชื้อโรควิวัฒนาการบิดหนีหาทางรอด แม้จะมียารักษาโรค มีอุปกรณ์เทคโนโลยี มีสื่อโซเชียลช่วยกระจายข่าวบอกกล่าวถึงการป้องกัน การปฏิบัติตัว และการดูแลรักษาก็ตามทีแต่มันก็สร้างหายนะต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและสุขภาพจิตจนเข้าขั้นวิกฤต

READ