ARTICLE

Feature

เมื่อโลกต้องการพาสปอร์ตภูมิคุ้มกัน

เมื่อการเดินทางท่องเที่ยวแห่งศตวรรษที่ 21 อาจต้องพึ่งพา ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ เพื่อไปต่อ แต่แม้การมีวัคซีนพาสปอร์ตจะดูเป็นทางออกที่ดี แต่มีผู้ลงนามประท้วงกว่า 2 แสนรายในประเทศอังกฤษ เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนให้รอบด้าน โดยเฉพาะคนที่เข้าไม่ถึงวัคซีน อาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจากสังคม

READ

กลับสู่ ‘ราก’ ที่แท้จริง

การหายไปของนักท่องเที่ยวจีนสร้างบาดแผลให้การท่องเที่ยวไทยอย่างสาหัส โดยเฉพาะธุรกิจที่เลือกจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรับนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก แต่ไม่ใช่กับสองธุรกิจเล็ก ๆ ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มาดูกันว่าพวกเขามีวิธีการเอาตัวรอดในวิกฤตนี้อย่างไร

READ

Over Capacity : เมื่อขาดแคลนคือล้นเกิน

หากไม่มี COVID-19 เราคงพูดไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีภาวะ ‘ล้นเกิน’ เพราะถึงฤดูท่องเที่ยว (ที่เรียกว่าไฮซีซัน) ทีไร สภาวะขาดแคลนห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะต้องเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น แม้นอกฤดูท่องเที่ยว ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ จะยู่ในสภาวะ ‘เหลือ’ แต่ทั้งสองช่วงก็สามารถชดเชยกันไปได้

READ

โลก (ท่องเที่ยว) หลัง COVID-19

โคโรนาไวรัสได้เปลี่ยนวิธีที่เราเดินทางไปอย่างสิ้นเชิง โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด น่าจะคืออุตสาหกรรมการบิน และแน่นอน อุตสาหกรรมถัดมาที่เป็นผลพวงจากการบิน ก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถ้าวิกฤตนี้จะมีบทเรียนอะไรให้ใครเรียนรู้ได้มากที่สุด – กล่าวกันว่าก็เห็นจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่เอง

READ

Travel Back in Time – การจาริกแสวงบุญ ในดินแดินแห่งนักเขียน

ส่ิงหนึ่งที่ผมมักทำเสมอ คือการค้นหาว่า ณ จุดหมายปลายทางน้ันๆ เคยมีนักเขียนที่ผมชื่นชอบในผลงาน มาใช้จ่ายบางช่วงเวลาของชีวิตอยู่ในบางส่วนเสี้ยวของเมืองบ้างหรือเปล่า – โตมร สุขปรีชา

READ

อายุร้อยก็ไม่น้อย ความอยากเที่ยว … สังคมสูงวัย เปลี่ยนแปลงวิธีเที่ยวของเราอย่างไร

ความสูงวัยไม่ได้ทำให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์ลดน้อยลง ไม่ว่าคุณจะอายุสิบห้า ยี่สิบ หรือเจ็ดสิบ แปดสิบปี ถ้าสภาพร่างกายยังเอื้ออำนวย คนที่รักการเดินทางก็จะยังอยากออกเดินทางอยู่เสมอ 

READ