ARTICLE

Feature

THE NEW TRAVELSUMER

หนังสือ THE NEW TRAVELSUMER แนวโน้มและพฤติกรรมผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มเฉพาะ หนังสือเล่มใหม่ขนาดใหญ่ที่คัดสรรข้อมูลท่องเที่ยวสี่เล่ม รวมถึง Infographics ไว้ด้วยกันในรูปแบบของ E-Book

READ

LGBT Tourism: Thailand as a vagaytion

การกลายเป็นแลนด์มาร์กของเกย์ทั่วโลกแห่งหนึ่งของสีลม ถือได้ว่าเป็นผลผลิตและภาพตัวแทนของการตอบรับวัฒนธรรมอเมริกันภายใต้บริบทสงครามเย็น ที่ปรับโฉมสีลมให้เป็นย่านธุรกิจท่องเที่ยวบันเทิงสำคัญ เช่นเดียวกับพัทยา เจริญกรุงเริ่มมีเกย์บาร์แห่งแรก ตามมาด้วยสีลม จากนั้นสถานบันเทิงเกย์ก็ผุดพรายขึ้นเรื่อยมาจากสีลมถึงพัฒนพงษ์และสุรวงศ์

READ

LGBT Welcome

ถ้าพูดถึงความเปิดกว้างในเรื่องนี้ บางคนอาจจะคิดถึงประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย หรือไม่ก็ฝรั่งเศส เพราะเราคุ้นเคยกันอยู่ว่าประเทศเหล่านี้ เป็นเสรีนิยมชั้นนำของโลก แต่การจัดอันดับของ Rainbow Europe นั้นกลับบอกเราว่า เพราะประเทศที่ ‘นำโด่ง’ ในทุกด้านเกี่ยวกับ LGBTQ ก็คือประเทศมอลตา (Malta)ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้คุ้นเลยว่าเปิดกว้างในเรื่องนี้

READ

Tourism Go Local ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต

เป็นไปได้หรือไม่ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เคยกำหนดทิศทางความเป็นไปของโลกทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม กำลังเสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆ เกิดเป็นกระแส ‘ท้องถิ่นภิวัตน์’ (Localization) ขึ้นมาแทนที่

READ

Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism

Retro Market มิใช่การฟื้นฟูตลาดเก่าที่ซบเซาให้กลับมามีชีวิตใหม่เพียงอย่างเดียว เช่น ตลาดสามชุก หรือตลาดเก่าทั้งหลายที่นิยมพ่วงท้ายชื่อตลาดแบบใหม่ด้วยคำฮิตว่า ‘100 ปี’ แต่ในกรณีนี้ยังหมายรวมถึงการก่อสร้างพื้นที่ตลาดขึ้นมาใหม่โดยตั้งใจออกแบบให้มี
ลักษณะของการจำลองกลิ่นอายและบรรยากาศอันหวนรำลึกย้อนไปถึงตลาดในอดีต

READ

Local Food Movement

การท่องเที่ยวก็เป็นเช่นเดียวกับการเดินทาง มันไม่เคยหยุดนิ่ง เปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้คน ความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่น่าสนใจและส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างกว้างขวาง นั่นคือนักท่องเที่ยวหันมาสนใจอาหารท้องถิ่น คนท้องถิ่น

READ