ARTICLE

Feature

From the cover : เที่ยวตลาด

ในช่วงหลัง ‘ตลาด’ (Marketplace) กลายเป็น ‘แหล่งท่องเที่ยว’ ยอดนิยมขึ้นมา ไม่ใช่เพราะว่าคนอยากไปหาซื้อยาสีฟันหรือแชมพู ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

READ