ARTICLE

Go Green

จับตา 6 วิกฤติสิ่งแวดล้อม ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด

นับตั้งแต่ปี 2557 พันธุ์พืชกว่า 999 ชนิดถูกคุกคาม และ สูญพันธุ์ไปแล้ว 3 ชนิด สะท้อนให้เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพกำลังเข้าขั้นวิกฤต ไม่ใช่เพียงพันธุ์พืชเท่านั้น แต่พันธุ์สัตว์และระบบนิเวศก็ถูกคุกคามและค่อย ๆ สูญพันธุ์ไปเช่นกันจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์

READ