ARTICLE

Go Green

เกณฑ์การพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของไทย เทียบเท่าเกณฑ์ระดับสากล

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ถือเป็น เครื่องมือสำคัญในการวางแผน ดำเนินการ และประเมินผลการพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 

READ

การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

การท่องเที่ยวไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีการกระจายตัวสู่ชุมชน ส่งผลให้ท้องถิ่นหลายแห่งตั้งรับการมาถึงของนักท่องเที่ยวนำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

READ

Village x Renewal x Tourism Small is still beautiful

สิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านชนบทเหล่านี้คือการสร้าง สร้าง และสร้างไม่ว่าจะเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์ หอคอยอนุสรณ์สถาน หรือพิพิธภัณฑ์ขนาดมหึมา ฯลฯ เพื่อหวังดึงให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา แต่ความพยายามเหล่านั้นส่วนใหญ่จะล้มเหลวและหมู่บ้านทั้งหลายก็ยังคงร้างต่อไป

READ

การท่องเที่ยวโดยชุมชมอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง หรือ เหตุการณ์ใดๆ นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างไม่ขาดสาย เพราะประเทศไทยขึ้นชื่อว่า มาแล้วคุ้มค่า

READ

จันทบุรีเมืองรองมาแรง

หนึ่งในเมืองรองที่มีความน่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี คือ จันทบุรี
จังหวัดทางภาคตะวันออก ภาคที่มีสโลแกนว่า สีสันตะวันออก

READ