ARTICLE

New Normal

New Normal หลัง COVID-19 แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งคิดมาใหม่?

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น โลกไม่เคยหยุด ทุกคนบนโลกไม่เคยหยุด เราทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีชีวิตต่อไป เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ แต่จะเรียกว่าใหม่ก็เรียกได้ไม่เต็มปาก สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวันนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งคิดได้ แต่มันคือผลของการทำงานอย่างหนักในอดีตของคนที่มองเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตต่างหาก 

READ

การเดินทาง เมื่อออกจากบ้าน ไปสู่โลกกว้าง หลัง COVID-19 ยังมีอยู่จริงหรือเปล่า?

หลัง COVID-19 จะมีอยู่จริงไหม จะมี New Normal เกิดขึ้น หรือสุดท้าย มันจะเป็นแค่ Temporary Normal ที่สุดท้ายแล้วมันก็กลับไปเป็น Normal แบบเดิมหรือเปล่า

READ

เมื่ออากาศที่บริสุทธิ์ มีราคาสูงสุด ในการท่องเที่ยว

หากวันหนึ่ง อากาศดีๆ ไม่มีอยู่จริง คำพูดที่ว่า “ต่อไปคงต้องซื้ออากาศหายใจ” ก็คงไม่ได้ไกลตัวเราสักเท่าไหร่แล้ว

READ

60 แก่หรือ Young ?

ผู้สูงวัยร้อยละ 90 ที่มองว่าตนเองมีอายุใจต่ำกว่าอายุจริง เพราะในกลุ่มนี้มองว่าตัวเองยังแข็งแรง เรียกได้ว่าถึงจะสูงวัยแต่ไม่ได้ไร้ค่า เพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานและธุรกิจ หลากหลายสาขาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากมาย

READ

จาก นอเทรอดาม แห่งปารีส ถึง พระที่นั่งจักรี

เหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส ทำให้เกิดความสงสัยว่า เราสามารถเรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบการซ่อมแซมพระที่นั่งจักรีฯ ในสมัยรัชกาลที่ 7 กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับนอเทรอดามแห่งปารีสได้บ้าง?

READ

Water Flow Culture Grow

‘น้ำ’ ส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ผลักดันให้มนุษย์ดึงเอาความรู้และภูมิปัญญา มาจัดการกับน้ำจนเกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี งานศิลปะ อาหาร ฯลฯ

READ