ARTICLE

New Normal

Kodawari, Qualia and Food Tourism ปรัชญาอิคิไกในอาหาร

อาหารไม่ใช่แค่อาหาร แต่มันคือรูปธรรมของความคิดของผู้คนในสังคม ว่าพวกเขามีนิสัย บุคลิก และเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไร สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมการกินอยู่และรายละเอียดในวิถีชีวิตประจำวัน

READ

ข้างๆ ถนน Street Culture : Live on the road

ถึงแม้รูปภาพเสือดำจะใช้ชีวิตอยู่บนกำแพงได้ไม่นานเหมือนกับชีวิตจริงของมันที่ดับสิ้นลงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากลางอุทยานแห่งชาติแต่ผลงานกราฟฟิตี้ชิ้นนี้ของ ‘Headache Stencil’ กลับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง และสร้างความกังขาแก่ผู้สร้างผลงานและประชาชนทั่วไป

READ