ARTICLE

New Normal

Chao Phraya for All?

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในส่วนใจกลางพื้นที่เมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์  และถัดลงไปจนถึงบริเวณบางรักและคลองสาน ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่ส่อแสดง ให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาพื้นที่อย่างขนานใหญ่ในอนาคต ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปอย่างสิ้นเชิง

READ

Kodawari, Qualia and Food Tourism ปรัชญาอิคิไกในอาหาร

อาหารไม่ใช่แค่อาหาร แต่มันคือรูปธรรมของความคิดของผู้คนในสังคม ว่าพวกเขามีนิสัย บุคลิก และเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไร สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมการกินอยู่และรายละเอียดในวิถีชีวิตประจำวัน

READ

ข้างๆ ถนน Street Culture : Live on the road

ถึงแม้รูปภาพเสือดำจะใช้ชีวิตอยู่บนกำแพงได้ไม่นานเหมือนกับชีวิตจริงของมันที่ดับสิ้นลงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากลางอุทยานแห่งชาติแต่ผลงานกราฟฟิตี้ชิ้นนี้ของ ‘Headache Stencil’ กลับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง และสร้างความกังขาแก่ผู้สร้างผลงานและประชาชนทั่วไป

READ