ARTICLE

Open Future

Virtual Experience ยุคสมัยแห่งภาพเสมือน

ปี 2019 เป็นปีที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีประเภทการสร้างประสบการณ์เหนือจินตนาการที่เรียกว่า Extended Reality (XR) จะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

READ

สรุปสาระสำคัญ จากการบรรยาย ภายในงาน WTM 2019

ไฮไลท์สำคัญ ของงาน World Travel Market (WTM) 2019

READ

The Travel Trends to know in 2020 มองให้ออก… ตลาดการท่องเที่ยวปี 2020 ผ่าน 8 เทรนด์มาแรง

ในวันที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การโฟกัสไปที่ตัวลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ก็จะถือไพ่เหนือกว่า เอาชนะใจกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ยาก ΤΑΤ Review จึงได้รวบรวมข้อมูลแนวโน้มสำคัญผ่าน 8 เทรนด์มาแรงในปีนี้ เพื่อให้นักการตลาดและผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจและปรับตัวให้ทันความต้องการของตลาดโลกกันก่อนใคร

READ

Neverending Story : เหตุเกิดจากจินตนาการ

โลกแห่งจินตนาการได้แทรกซึมเข้าสู่โลกแห่งความจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานักท่องเที่ยวปรารถนาที่จะมีความสุขเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมต่อประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเล่นนั้นอยู่ในจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งความจริงและจินตนาการ

READ

End of Excess สิ้นสุด … ส่วนเกิน (ความจำเป็น)

หลอดพลาสติกใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วโยนทิ้ง กลายเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2018 ที่ผ่านมา มนุษย์เรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลก? รูปแบบ Mindset ความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่า ‘Grab-go-throw’ ที่สร้างผลกระทบและนำพาโลกไปสู่ทางตัน ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างแนวโน้มทางพฤติกรรมทางบวกที่เปลี่ยนไปของแบรนด์และผู้บริโภค จนกลายเป็นเทรนด์ End of Excess

READ

‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

Oxford Dictionaries ได้ให้ความหมายของคำว่า ‘เล่น’ ไว้ว่า การเล่น หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ
ที่ไม่สอดคล้องกับความเครียด หากให้ความหมายของการเล่นตาม Oxford Dictionaries การเล่นก็จะเท่ากับการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์เพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่ทว่าความจริงแล้ว การเล่นนั้นมีประโยชน์และมีอะไรลึกซึ้งที่แฝงอยู่มากกว่าที่หลายคนเคยคาดคิด ทั้งประโยชน์จากผู้เล่นและประโยชน์จากผู้นำเสนอรูปแบบการเล่น

READ