ARTICLE

Pop Tourism

60 แก่หรือ Young ?

ผู้สูงวัยร้อยละ 90 ที่มองว่าตนเองมีอายุใจต่ำกว่าอายุจริง เพราะในกลุ่มนี้มองว่าตัวเองยังแข็งแรง เรียกได้ว่าถึงจะสูงวัยแต่ไม่ได้ไร้ค่า เพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานและธุรกิจ หลากหลายสาขาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากมาย

READ

จาก นอเทรอดาม แห่งปารีส ถึง พระที่นั่งจักรี

เหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส ทำให้เกิดความสงสัยว่า เราสามารถเรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบการซ่อมแซมพระที่นั่งจักรีฯ ในสมัยรัชกาลที่ 7 กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับนอเทรอดามแห่งปารีสได้บ้าง?

READ

Water Flow Culture Grow

‘น้ำ’ ส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ผลักดันให้มนุษย์ดึงเอาความรู้และภูมิปัญญา มาจัดการกับน้ำจนเกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี งานศิลปะ อาหาร ฯลฯ

READ

Cafe Hopping Culture

คาเฟ่กลายเป็นที่ที่สามารถมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น คนไปนั่งทำงาน และพูดคุยกันเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้ใช้เวลานาน และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบใหม่ในยุคนี้ คำถามคือเมื่อเราเดินทางไปสักที่หนึ่ง เหตุผลไหนบ้างที่เราจะเดินทางไปเสาะหาคาเฟ่ ที่เสมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ 

READ

“Notre Dame des Paris: ยอดแหลมที่เพิ่งพังลงของ วิโอเลต์-เลอ-ดุก กับ เหตุผลที่ ไม่จำเป็นต้องสร้างกลับให้เหมือนเดิม”

คุณวสุ โปษยะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร โพสต์ในหน้าเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงกรณีการบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารนอเทรอดามที่ถูกเพลิงไหม้จนทำให้ยอดแหลมของโบสถ์ (spire) หักโค่นลงมาว่า การซ่อมกลับไปสู่รูปแบบเดิมก่อนพังลง ดูจะเป็นวิธีการอนุรักษ์ที่เสี่ยงต่อการกระทบคุณค่าของโบราณสถานและการถูกถอนออกจากการเป็นมรดกโลกน้อยที่สุด

READ

เรื่องบันเทิง… เรื่องเที่ยว… เรื่องเดียวกัน

‘การท่องเที่ยว’ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน มีหลายแง่มุม และมักจะอาศัยอุตสาหกรรมอื่นๆ มาช่วยส่งเสริมบ้างเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม การค้าปลีก หรือแม้แต่ความบันเทิง วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ภาพยนตร์ และเพลงที่แพร่หลาย มีพลังที่จะเปลี่ยนคนดูให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยหนังที่ได้ชมและอินไปกับสถานที่นั้นๆ

READ