ARTICLE

Tourism Talk

BIG DATA BIG PICTURE การสร้างอนาคต ด้วยพลังของข้อมูล

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดสัมมนา ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าสู่อนาคต Tomorrow’s Tourism: The Future is Now เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค จากการสัมมนาดังกล่าว ททท. ได้จัดทำสรุปสาระสำคัญการบรรยายในหัวข้อ BIG DATA BIG PICTURE การสร้างอนาคตด้วยพลังของข้อมูล โดย คุณศิเวก สัจเดว กรรมการผู้จัดการบริษัทไมนด์ทรี จำกัด

READ

สกลเฮ็ด Made Craft

หนุ่มสาวชาวสกลนครที่อยากกลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินยังบ้านเกิด ได้ชักชวนเหล่าเพื่อนฝูงที่มีความคิด มุมมองเหมือนกัน สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สินค้าทำมือหรืองานคราฟต์ด้วยความคิดที่ว่า งานคราฟต์คือ วิถีชีวิตที่ทำด้วยความประณีต ตั้งใจและใส่ใจ โดยดึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัยจับต้องได้ และสามารถนำมาประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้นี่ คือจุดเริ่มต้นของกลุ่ม ‘สกลเฮ็ด’ และที่มาของเทศกาล ‘สกลเฮ็ด’

READ

สัมภาษณ์พิเศษ ‘พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท’ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ อพท. พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ‘Creative Tourism’ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ‘Low Carbon Tourism’ ผ่านกระบวนการจัดการของคนในชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว

READ

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ถึงชุมชน

เรากำลังจะทำให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ สร้างความสุข ลดความเหลื่อมลํ้าให้กับชุมชนให้กับประชาชนและนั่นคือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีมิติสำคัญทั้งทางด้านมูลค่า และทางด้านคุณค่า

READ