นักโบราณคดีค้นพบโลงศพของชาวอียิปต์โบราณนับร้อยโลง

ที่สุสานฟาโรห์ Saqqara ทางตอนใต้ของนครหลวงไคโร

โลงศพอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ลวดลายการออกแบบยังปรากฏให้เห็น

แม้เวลาจะผ่านมานานกว่า 2,500 ปี

บางโลงมีมัมมี่บรรจุอยู่ และพบรูปปั้นโบราณจำนวน 40 ชิ้น

รวมถึงหน้ากากทองคำ และเครื่องรางต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

เมื่อตรวจสอบมัมมี่ร่างหนึ่งด้วยรังสีเอกซ์ พบว่ามัมมี่ผ่านกรรมวิธีการดองอย่างพิถีพิถัน

โดยมัมมี่ดังกล่าวเป็นเพศชาย สูง 5 ฟุต 4 นิ้ว ถึง 5 ฟุต 7 นิ้ว

ตอนที่มีชีวิตอยู่ชายคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดี และเสียชีวิตในช่วงอายุ 40 – 45 ปี

รูปปั้นและมัมมี่ที่ค้นพบในครั้งนี้จะนำไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั่วอียิปต์