จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การเดินทางหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบิน

 

สายการบินต่างๆ ประสบปัญหาผู้โดยสารลดลงและยกเลิกเที่ยวบิน อีกทั้งมาตรการจำกัดการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถแบกรับภาระหนี้ จนต้องยื่นล้มละลาย 

 

ไม่ว่าจะเป็น Avianca Airlines สายการบินแห่งชาติของโคลอมเบีย ซึ่งเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของโลกและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลาตินอเมริกา หรือ Virgin Australia สายการบินใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย 

 

นอกจากนี้ก็ยังมี Flybe จากสหราชอาณาจักร Trans States Airlines และ Compass Airlines จากสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องยื่นล้มละลายเช่นกัน 

 

จากการคาดการณ์ของ CAPA-Centre for Aviation ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบินระดับโลกมองว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้สายการบินส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลง เพราะนักเดินทางสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขเดินทางและเลือกที่จะไม่เดินทาง

 

#TATReviewMagazine #WorldHappenings 

ติดตามอ่านเรื่องน่าสนใจเพิ่มเติมได้ใน  Silver Lining | TAT Review Magazine Vol.6 No.3 July – Sep 2020 ฉบับเต็ม โหลดอ่านกันได้เลยที่นี่ ! https://bit.ly/2OqsqD4