อยากรู้ไหมว่าไปอยู่ดาวอังคารเป็นอย่างไร?

ในปีนี้ Interstellar Lab ได้เริ่มแผนสร้างดินแดนจำลองดาวอังคาร

บนพื้นที่ทางตอนเหนือของทะเลทรายโมฮาวี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ดินแดนจำลองแห่งนี้ ใช้เทคโนโลยีควบคุมสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยแบบปิด ชนิดแรกของโลก

เรียกว่า Experimental Bio-regenerative Stations (EBIOS)

เทคโนโลยีดังกล่าว ทำงานในรูปแบบโครงข่ายการฟื้นฟูสภาวะเพื่อการดำรงชีพ

สามารถแก้ปัญหาการรีไซเคิลน้ำ การผลิตอาหาร การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

สถานที่นี้สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ 100 คนภายในโดมแก้ว

มีระบบการคมนาคมที่ทันสมัย มีโซนแล็บวิทยาศาสตร์ และพื้นที่สำหรับงานศิลปะและดนตรี

นอกจากจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำวิจัย สถานที่แห่งนี้ยังมีแผนที่จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

#TATReviewMagazine