Ice Music Festival เป็นเทศกาลดนตรีน้ำแข็งที่จัดขึ้นในประเทศอิตาลี

โดยนักดนตรีจะเล่นเครื่องดนตรีที่ทำขึ้นมาจากน้ำแข็ง และผู้ชมจะได้นั่งชมการแสดงภายในอิกลูหรือกระท่อมน้ำแข็งเย็นฉ่ำที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษจำนวน 300 ที่นั่ง แสดงอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,600 เมตร บนธารน้ำแข็ง Presena ทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งสุดท้ายที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 เมตรในภูเขาแอลป์

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าธารน้ำแข็งนี้กำลังหดตัวเนื่องจากภาวะโลกร้อน ซึ่งคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจ และต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะฉากหลังของการแสดงที่งดงามคือธารน้ำแข็งที่กำลังถูกทำลาย