รัฐบาลแคนาดากำลังกำหนดให้นักเดินทางที่ต้องโดยสารด้วยเครื่องบินและรถไฟระหว่างเมือง ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก่อนเดินทาง

 

นาย Omar Alghabra รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานขนส่งทางอากาศ ทางรถไฟและทางเรือซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลกลาง รวมไปถึงผู้โดยสารทางอากาศเชิงพาณิชย์ทุกคนโดยเร็วที่สุด มีกำหนดให้ไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม โดยแคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลก อีกทั้งขณะนี้รัฐบาลกลางกำลังจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตที่สามารถใช้ในประเทศ

 

และเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ บน TAT REVIEW Vol.7 No.4 October-December 2021 | Groove on Green ชีวิตสุด ‘กรีน’ ได้ที่ : 

https://www.tatreviewmagazine.com/e-magazine/vol-7-no-4-2021/