ช่วงต้นปี 2021 ที่ผ่านมา นอร์เวย์ได้กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงกว่ายอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันทั่วไป

 

สภาข้อมูลการจราจรทางบกนอร์เวย์ระบุว่าตลอดทั้งปี 2020 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศนอร์เวย์เพิ่มขึ้น เป็น 54.3% จากปี 2019 ที่มีเพียง 42.4%

 

โดยสถิติยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในนอร์เวย์ที่มีการสั่งซื้อมากที่สุด 4 อันดับ ได้แก่ Audi, Tesla, Volkswagen และ Nissan ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ รัฐบาลนอร์เวย์ตั้งเป้าหมายไว้ว่านอร์เวย์จะต้องเป็นประเทศที่ใช้งานรถไฟฟ้าทั้งหมด 100% ภายในปี 2025

 

#TATReviewMagazine #รถยนต์ไฟฟ้า #นอร์เวย์

 

💬 และสามารถติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ใน TAT Review Magazine | Consequences โปรดติดตามตอนต่อไป
คลิกเลย! https://bit.ly/3mTtrUz