โดยงานวิเคราะห์ตลาดในประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ททท.

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565

 

ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 

ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 อยู่ในทิศทางการเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 29.70 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 135,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 ด้วยเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของคนไทย ผนวกกับได้รับปัจจัยสนับสนุนหลัก ๆ ได้แก่ 

 

  • มาตรการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของ COVID-19 และการเดินทางข้ามจังหวัด 

 

  • นโยบายการเปิดประเทศช่วงปลายปีที่ผ่านมา 

 

  • มีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 ได้ครอบคลุมประชากรมากขึ้น 

 

  • การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้กิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ กลับมาดำเนินการได้ 

 

  • มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศทำให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และโครงการคนละครึ่ง

 

  • กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดจาก ททท. และพันธมิตร อาทิ การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบิน ที่พักเกาะสมุย-ภูเก็ต, งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่ท่องเที่ยวบางแห่งยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากโอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้ง่าย อาการไม่รุนแรง แต่ก็ส่งผลทางจิตวิทยาต่อคนไทยบางส่วนทำให้เกิดความวิตกกังวล พร้อมที่จะชะลอการเดินทางออกไป บางพื้นที่มีมาตรการควบคุมการระบาดโดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือตรวจ ATK ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ก็เป็นปัจจัยรั้งให้สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดวิกฤต COVID-19  โดยแต่ละภูมิภาคมีสถานการณ์ท่องเที่ยวดังนี้

 

กรุงเทพมหานคร 

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น โดยคาดว่ามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 7.27 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 30,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความหลากหลายของพื้นที่ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม วิถีชีวิตริมน้ำ แหล่ง Shopping และอาหารตั้งแต่ระดับ Street Food จนถึง Michelin ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยวเริ่มเติบโตดีขึ้น แต่เป็นการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงที่พบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึงยังสร้างความวิตกกังวลต่อคนไทยบางส่วนให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง

 

ภาคกลาง (รวมภาคตะวันตก) 

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวมีการเติบโตเพิ่มขึ้น คาดว่ามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 8.97 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.44 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 24,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 

 

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ทยอยลดลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดยอดนิยมของคนไทยอย่างพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และมีสินค้าท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวที่รักธรรมชาติและกลุ่มสายทำบุญไหว้พระที่สามารถขับรถยนต์เที่ยวเองได้ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่สูง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ผนวกกับแรงหนุนจาก ททท. ร่วมกันจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางทั้งในรูปแบบการจัดโปรโมชั่นราคาที่พักในพื้นที่ชะอำ (เพชรบุรี) หัวหิน ปราณบุรี (ประจวบคีรีขันธ์) จัดทำเส้นทางสักการะเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงนำเสนอสินค้าสายคาเฟ่ Street Art เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่มากขึ้น

 

ภาคตะวันออก 

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวอยู่ในทิศทางการเติบโตที่ดี คาดว่ามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 2.58 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 250 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 20,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 280 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวของภาคโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและทางทะเล อย่าง ชลบุรี ระยอง ตราด รวมถึงเป็นช่วงฤดูผลไม้นานาชนิดที่กำลังออกผลผลิตของจังหวัดนครนายก และจันทบุรี จึงเป็นแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวนิยมออกเดินทางท่องเที่ยวภูมิภาคนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

 

ภาคใต้ 

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว คาดว่ามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 3.17 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 96 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 20,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก ๆ จากกระแสความศรัทธาไอ้ไข่ นครศรีธรรมราช การมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างอัยเยอร์เวง อ.เบตง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดทั้งของ ททท. และเอกชนร่วมกันจัดทำโปรโมชั่นราคาสายการบิน โรงแรมที่พักและรถเช่าในจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลอย่างภูเก็ต กระบี่ พังงา และเกาะสมุย ส่งผลให้ภาพรวมท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดที่พึ่งพิงรายได้คนไทยเป็นหลักมีการเติบโตเพิ่มขึ้น

 

ภาคเหนือ 

 

ภาคเหนือจัดเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 4.40 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 101 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 28,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 92 ด้วยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวตามยอดดอยยอดภูมีสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้คนไทยออกเดินทางไปชื่นชมธรรมชาติและทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก กอปรกับการแพร่ระบาด COVID-19 ในหลาย ๆ จังหวัดของภาคเหนือเริ่มมีแนวโน้มลดลง และ ททท. ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางในพื้นที่เมืองหลัก-รอง นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารประจำถิ่น รวมถึงเปิดประสบการณ์กาแฟหลากสายพันธุ์ของภาคเหนือมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่ม Gen Y กลุ่ม Gen X และกลุ่มวัยทำงานเดินทางเข้าพื้นที่มากขึ้น อาทิ Cars and Coffee on Vacation ป๊ะกั๋นตี้ป๋ายดอย จ.เชียงใหม่ เส้นทางกาแฟเชียงรายและน่าน ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวภาคเหนือและการใช้จ่ายทั้งในเมืองหลักอย่างเชียงใหม่และเมืองรองโดยเฉพาะเชียงราย น่าน แพร่ ลำปาง อยู่ในทิศทางการเติบโตที่ดี 

 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลา 3 เดือนนี้ของทุกปีจะเกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM.2.5 แต่ปีนี้นักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักปรับตัวโดยเลือกท่องเที่ยวนอกตัวเมืองของจังหวัดแทน เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนืออยู่ในทิศทางที่สดใส

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

มีการเดินทางท่องเที่ยวเติบโตเพิ่มขึ้น โดยคาดว่ามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 3.31 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 11,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนจากกระแสความศรัทธากลุ่มสายมู ตามรอยพญานาค จ.บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี ผนวกกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติยอดนิยมอย่างอุทยานแห่งชาติภูเรือ เชียงคาน เริ่มมีอากาศที่เย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มลดลง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก