เกาหลีใต้ได้เริ่มทดลองให้บริการรถโดยสารขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือ Self-Driving Car แล้ว!

 

บริษัทฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป เปิดทดลองใช้ให้บริการ RoboRide แท็กซี่ไร้คนขับ โดยมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้ 

  • รถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่สามารถขับเองได้ระดับ 4  (High Automation:รถขับเคลื่อนได้เองและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนได้ แต่ยังคงต้องใช้งานในพื้นที่จำกัด)
  • สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 3 คน 
  • ใช้เทคโนโลยี AI จากบริษัทสตาร์ทอัพ Jin Mobility 

 

RoboRide ให้บริการในเขตกังนัม ของกรุงโซล 🚏ซึ่งในปัจจุปันภายในรถจะมีพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำรถอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีการยกเลิกการใช้พนักงานภายในรถหากผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในบริการของ RoboRide มากขึ้น 

 

แม้ว่า RoboRide จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย แต่ในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานแต่ละเขตในเกาหลีใต้ เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลจราจรให้เป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถสื่อสารกับยานพาหนะได้ โดยหาก RoboRide ประสบความสำเร็จจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการยานพาหนะ และอาจเป็นนวัตกรรมสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีได้อีกด้วย