การมีอยู่ของเมืองทำให้เกิดความสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้น

แล้วเราจะสามารถทำให้เมืองไทยของเราเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างไร?

 

ร่วมค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจัดการการท่องเที่ยว และการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ผ่านมุมมองของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
‘ศานนท์ หวังสร้างบุญ’ ได้แล้ววันนี้