หนังสือ THE NEW TRAVELSUMER แนวโน้มและพฤติกรรมผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มเฉพาะ หนังสือเล่มใหม่ขนาดใหญ่ที่คัดสรรข้อมูลท่องเที่ยวสี่เล่ม รวมถึง Infographics ไว้ด้วยกันในรูปแบบของ E-Book

DOWNLOAD E-Book และ Infographics ได้แล้วที่นี่ ( Click ที่ภาพเพื่อ Download )

 

Global Muslim Travel ภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวมุสลิม

 . 

 

Outbound Medical Tourism In UAE OMAN and KUWAIT ข้อมูลท่องเที่ยวเชืงการแพทย์

 

 . 

 

Spa and Wellness ข้อมูลเชิงลึกตลาดกลุ่มความสนใจเฉพาะของสุขภาพและความงาม

 

 . 

 

Truthful Consumerism การบริโภคที่อิงอยู่บนความจริง

 .