จากปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบันทำให้หน้ากากมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี

ขณะเดียวกัน ณ งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับโลก Consumer Electronics Show 2020 ที่สหรัฐอเมริกา ได้มีเปิดตัวหน้ากาก ‘AO Air’ ที่จะช่วยป้องกันมลพิษและมีระบบฟอกอากาศสามารถกรองอากาศบริสุทธิ์ได้ หน้ากากนี้คิดค้นโดยบริษัท ATMOS Faceware จากประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้แนวคิดมาจากการเดินทางท่องเที่ยวตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกแล้วพบว่า สถานที่เหล่านั้นไม่ได้มีอากาศดีเหมือนที่นิวซีแลนด์จึงมีความคิดว่าหน้ากากนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาในจุดที่หน้ากากอนามัยธรรมดาไม่สามารถทำได้

ภาพจาก www.ao-air.com