ARTICLES

จากอดีต  ถึงปัจจุบัน  : ความสัมพันธ์  ญี่ปุ่น-ไทย ไปมาหาสู่  

ในปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดสำนักงาน สาขาในต่างประเทศสาขาล่าสุดที่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าจะเป็นตลาดที่มีอนาคตสำหรับประเทศไทย เห็นควรที่จะมุ่งส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism Promotion)

READ

FACE Forward ‘หน้า’ นั้น สำคัญฉะนี้

ปี 2002 มีภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อ Minority Report เป็นภาพยนตร์ที่แสดง ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีในโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า  (Facial Recognition) เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) รถขับเคลื่อน ด้วยตัวเอง (Self-Driving Car) โดยในอีก 10 ปีต่อมา เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ล้วนเกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบัน

READ

สกลเฮ็ด Made Craft

หนุ่มสาวชาวสกลนครที่อยากกลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินยังบ้านเกิด ได้ชักชวนเหล่าเพื่อนฝูงที่มีความคิด มุมมองเหมือนกัน สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สินค้าทำมือหรืองานคราฟต์ด้วยความคิดที่ว่า งานคราฟต์คือ วิถีชีวิตที่ทำด้วยความประณีต ตั้งใจและใส่ใจ โดยดึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัยจับต้องได้ และสามารถนำมาประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้นี่ คือจุดเริ่มต้นของกลุ่ม ‘สกลเฮ็ด’ และที่มาของเทศกาล ‘สกลเฮ็ด’

READ

THE NEW TRAVELSUMER

หนังสือ THE NEW TRAVELSUMER แนวโน้มและพฤติกรรมผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มเฉพาะ หนังสือเล่มใหม่ขนาดใหญ่ที่คัดสรรข้อมูลท่องเที่ยวสี่เล่ม รวมถึง Infographics ไว้ด้วยกันในรูปแบบของ E-Book

READ

Kodawari, Qualia and Food Tourism ปรัชญาอิคิไกในอาหาร

อาหารไม่ใช่แค่อาหาร แต่มันคือรูปธรรมของความคิดของผู้คนในสังคม ว่าพวกเขามีนิสัย บุคลิก และเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไร สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมการกินอยู่และรายละเอียดในวิถีชีวิตประจำวัน

READ

Digital Tourists: Faster l Cheaper l Cooler l Deeper

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แทรกซึมเข้าไปกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับทุกอุตสาหกรรมในโลกแบบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเลือกใช้ลักษณะภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติอันสวยงามที่มีอยู่แล้วเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตัวของมันเอง ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

READ