ARTICLES

Overtourism and a Stairway to Sustainability

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกคาดหวังให้มีระบบการจัดการที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหานักท่องเที่ยวล้นทะลักหรือ Overtourism กลับเป็นปัญหาใหญ่ที่จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวของโลกหลายแห่งต้องเผชิญ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

READ

บทบาทการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเงื่อนไขของ UNESCO พื้นที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล

อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยจาก 140 แห่งใน 38 ประเทศ และเป็นแหล่งที่ 5 ของอาเซียน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

READ

การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

การท่องเที่ยวไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีการกระจายตัวสู่ชุมชน ส่งผลให้ท้องถิ่นหลายแห่งตั้งรับการมาถึงของนักท่องเที่ยวนำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

READ

LGBT Tourism: Thailand as a vagaytion

การกลายเป็นแลนด์มาร์กของเกย์ทั่วโลกแห่งหนึ่งของสีลม ถือได้ว่าเป็นผลผลิตและภาพตัวแทนของการตอบรับวัฒนธรรมอเมริกันภายใต้บริบทสงครามเย็น ที่ปรับโฉมสีลมให้เป็นย่านธุรกิจท่องเที่ยวบันเทิงสำคัญ เช่นเดียวกับพัทยา เจริญกรุงเริ่มมีเกย์บาร์แห่งแรก ตามมาด้วยสีลม จากนั้นสถานบันเทิงเกย์ก็ผุดพรายขึ้นเรื่อยมาจากสีลมถึงพัฒนพงษ์และสุรวงศ์

READ

แรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นในมุมมองของการมอบและการเปิดประสบการณ์ที่ทั้งหลากหลายและน่าตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งประชาชนชาวไทยเองก็ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและหลากหลายทางเพศค่อนข้างมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ

READ

LGBTQ inside out สรุปประเด็นจากการสำรวจความเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง LGBTQ

แนวคิดว่าเพศต่างๆ ในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็นสองเพศ หรือ Gender Binarism เป็นแนวคิดที่ตกทอดมานับแต่อดีตกาล เป็นสิ่งที่เราทุกคนได้รับการปลูกฝังกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย หากแต่ในปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในประเภทของหญิงหรือชาย เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น

READ