ARTICLES

เรื่องบันเทิง… เรื่องเที่ยว… เรื่องเดียวกัน

‘การท่องเที่ยว’ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน มีหลายแง่มุม และมักจะอาศัยอุตสาหกรรมอื่นๆ มาช่วยส่งเสริมบ้างเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม การค้าปลีก หรือแม้แต่ความบันเทิง วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ภาพยนตร์ และเพลงที่แพร่หลาย มีพลังที่จะเปลี่ยนคนดูให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยหนังที่ได้ชมและอินไปกับสถานที่นั้นๆ

READ

The Disappointing Night

แต่ไหนแต่ไร เมื่อพูดถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ เรามักจะนึกถึงทรัพยากรดิน ป่าไม้ น้ำ แร่ธาตุ อากาศ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นประโยชน์กับมนุษย์ แต่น้อยคนนักจะนึกถึงท้องฟ้าที่ ‘มืดมิด’

READ

Startup Nation : The Emerging Israel Traveler

อิสราเอล รัฐที่มีอายุเพียง 70 ปี ก่อตั้งขึ้นบนดินแดนที่มีประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งอันยาวนาน แม้ว่าการต่อสู้ระหว่างเชื้อชาติและศาสนายังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน แต่ทุกวันนี้อิสราเอลได้พัฒนาตนเองขึ้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของโลก ผ่านการผลิตและส่งออกนวัตกรรมชั้นสูง ธุรกิจด้านเทคโนโลยีของอิสราเอลเฟื่องฟูจนได้รับสมญาว่าเป็น ‘ดินแดนแห่งสตาร์ทอัพ’

READ

‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

Oxford Dictionaries ได้ให้ความหมายของคำว่า ‘เล่น’ ไว้ว่า การเล่น หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ
ที่ไม่สอดคล้องกับความเครียด หากให้ความหมายของการเล่นตาม Oxford Dictionaries การเล่นก็จะเท่ากับการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์เพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่ทว่าความจริงแล้ว การเล่นนั้นมีประโยชน์และมีอะไรลึกซึ้งที่แฝงอยู่มากกว่าที่หลายคนเคยคาดคิด ทั้งประโยชน์จากผู้เล่นและประโยชน์จากผู้นำเสนอรูปแบบการเล่น

READ

More fun facts about ‘Leonardo Da Vinci’!

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คือวันครบรอบ 500 ปีแห่งการเสียชีวิตของ ‘ลีโอนาร์โด ดาวินชี’ อัจฉริยะ คนสำคัญของโลก เจ้าของผลงาน The Salvator Mundi งานศิลปะที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ซึ่งจะถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการใหญ่ระดับโลกอย่าง Blockbuster Exhibition หมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส หรือในสหรัฐฯ นับเป็นการรวบรวมผลงานของ ดาวินชี เอาไว้มากที่สุด ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผลงานทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสมุดบันทึกแนวคิด และสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ถูกนำไปต่อยอดจนกลายเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

READ

500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของ โมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม

นิยามที่ใครๆ ก็มอบให้กับลีโอนาร์โด ดาวินชี คือคำว่า ‘เรเนสซองส์แมน’ (Renaissance Man) ซึ่งมีความหมายแบบเดียวกับคำว่า ‘อัจฉริยะสากล’ หรือ Universal Genius หลังความตายของดาวินชี 500 ปี โลกยังคงพบว่า ดาวินชีเป็นอย่างนั้นจริงๆ เขาคือ ‘แก่นแท้’ ของความเป็นเรเนสซองส์แมน เป็นคนที่รอบรู้และเป็นเลิศในหลากหลายศาสตร์พร้อมๆ กัน ‘ความลับ’ ในความเก่งกาจของดาวินชีอยู่ที่ไหน? ผมชอบคิดอยู่บ่อยๆ ว่าที่ดาวินชีเก่งและรู้รอบเช่นนี้ อาจเป็นเพราะเขามีกำเนิดที่ไม่ได้สูงส่งอะไรนักหนาก็ได้

READ