ARTICLES

60 แก่หรือ Young ?

ผู้สูงวัยร้อยละ 90 ที่มองว่าตนเองมีอายุใจต่ำกว่าอายุจริง เพราะในกลุ่มนี้มองว่าตัวเองยังแข็งแรง เรียกได้ว่าถึงจะสูงวัยแต่ไม่ได้ไร้ค่า เพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานและธุรกิจ หลากหลายสาขาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากมาย

READ

จาก นอเทรอดาม แห่งปารีส ถึง พระที่นั่งจักรี

เหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส ทำให้เกิดความสงสัยว่า เราสามารถเรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบการซ่อมแซมพระที่นั่งจักรีฯ ในสมัยรัชกาลที่ 7 กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับนอเทรอดามแห่งปารีสได้บ้าง?

READ

สถานการณ์ท่องเที่ยว และแนวโน้มตลาด ปี 2562-2563 | ย้อนรอยเหตุการณ์ ปี 2562

สถานการณ์ท่องเที่ยว และแนวโน้มตลาด ปี 2562-2563 พร้อมย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญ ในปี 2562

READ

Game of Drone

ปัจจุบันโดรนถูกพัฒนาไปมากมายหลากหลายรูปแบบมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งระยะทาง ความสูง รูปแบบการควบคุม และขนาด การพัฒนาที่เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในอุตสาหกรรมการขนส่ง การทหาร ความปลอดภัย และการท่องเที่ยว

READ

The Travel Trends to know in 2020 มองให้ออก… ตลาดการท่องเที่ยวปี 2020 ผ่าน 8 เทรนด์มาแรง

ในวันที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การโฟกัสไปที่ตัวลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ก็จะถือไพ่เหนือกว่า เอาชนะใจกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ยาก ΤΑΤ Review จึงได้รวบรวมข้อมูลแนวโน้มสำคัญผ่าน 8 เทรนด์มาแรงในปีนี้ เพื่อให้นักการตลาดและผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจและปรับตัวให้ทันความต้องการของตลาดโลกกันก่อนใคร

READ

World Happenings

World Happenings – อัพเดทข่าวสารน่าสนใจด้านเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวทั่วโลก

READ