ARTICLES

เหลียวหลัง แลหน้า Sport Tourism ไทยในเรื่อง ‘วิ่ง’

ว่ากันว่า 1 ปีมี 52 สัปดาห์วันนี้มีงานวิ่งเกิดขึ้นกว่า 700 งานต่อปีพูดง่ายๆว่ามีมากกว่า
สัปดาห์ละ 10 งาน จากเดิมช่วง 4 ปีก่อน มีประมาณ 350-400 งานต่อปีก็มากแล้ว

READ

12 เดือน 12 เมือง : การทำงานแบบใหม่ ที่พาคุณไปทั่วโลก Digital Nomad

โจทย์ชีวิตของคนสมัยใหม่ที่ผมมักได้ยินบ่อยๆ คือ พวกเขาอยากท่องเที่ยว – อยากเห็นโลกกว้าง – อยากเดินทางให้มากๆ “พอแก่ตัวไป ก็เดินทาง ได้แหละพี่ แต่ก็จะไม่เหมือนตอนนี้แล้ว การเดินทางตอนยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่มันดีนะ”

READ

การท่องเที่ยวโดยชุมชมอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง หรือ เหตุการณ์ใดๆ นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างไม่ขาดสาย เพราะประเทศไทยขึ้นชื่อว่า มาแล้วคุ้มค่า

READ

Local Food Movement

การท่องเที่ยวก็เป็นเช่นเดียวกับการเดินทาง มันไม่เคยหยุดนิ่ง เปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้คน ความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่น่าสนใจและส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างกว้างขวาง นั่นคือนักท่องเที่ยวหันมาสนใจอาหารท้องถิ่น คนท้องถิ่น

READ

Future of Customer Experience Tourism Version

ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี การรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน มีสิ่งเย้ายวนใหม่ๆความนิยมในการทดลองสิ่งใหม่ๆคอยเข้ามาวุ่นวายและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

READ

From the cover : เที่ยวตลาด

ในช่วงหลัง ‘ตลาด’ (Marketplace) กลายเป็น ‘แหล่งท่องเที่ยว’ ยอดนิยมขึ้นมา ไม่ใช่เพราะว่าคนอยากไปหาซื้อยาสีฟันหรือแชมพู ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

READ