ARTICLES

Future of Customer Experience Tourism Version

ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี การรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน มีสิ่งเย้ายวนใหม่ๆความนิยมในการทดลองสิ่งใหม่ๆคอยเข้ามาวุ่นวายและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

READ

From the cover : เที่ยวตลาด

ในช่วงหลัง ‘ตลาด’ (Marketplace) กลายเป็น ‘แหล่งท่องเที่ยว’ ยอดนิยมขึ้นมา ไม่ใช่เพราะว่าคนอยากไปหาซื้อยาสีฟันหรือแชมพู ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

READ

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ถึงชุมชน

เรากำลังจะทำให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ สร้างความสุข ลดความเหลื่อมลํ้าให้กับชุมชนให้กับประชาชนและนั่นคือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีมิติสำคัญทั้งทางด้านมูลค่า และทางด้านคุณค่า

READ

จันทบุรีเมืองรองมาแรง

หนึ่งในเมืองรองที่มีความน่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี คือ จันทบุรี
จังหวัดทางภาคตะวันออก ภาคที่มีสโลแกนว่า สีสันตะวันออก

READ