ARTICLES

WORLD HAPPENINGS | AI รับบทบาทต่อเพลง Symphony No.10

เมื่อ AI สานต่อภารกิจของบีโทเฟน ในการต่อเพลง ‘ซิมโฟนีหมายเลข 10’ ให้สมบูรณ์

READ

เมื่ออากาศที่บริสุทธิ์ มีราคาสูงสุด ในการท่องเที่ยว

หากวันหนึ่ง อากาศดีๆ ไม่มีอยู่จริง คำพูดที่ว่า “ต่อไปคงต้องซื้ออากาศหายใจ” ก็คงไม่ได้ไกลตัวเราสักเท่าไหร่แล้ว

READ

WORLD HAPPENINGS | หน้ากากสุดล้ำจากอนาคต

WORLD HAPPENINGS หน้ากากสุดล้ำจากอนาคต

READ

DE AMAZON RAINFOREST มหันตภัยมนุษยทำ

เหตุการณ์ไฟไหม้ลุกลาม ปัญหาหมอกควัน ภาวะโลกร้อน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ มันกำลังส่งสัญญาณเตือนที่สำคัญให้มนุษย์อยู่

READ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย (มกราคม-มีนาคม 2563)

READ

Virtual Experience ยุคสมัยแห่งภาพเสมือน

ปี 2019 เป็นปีที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีประเภทการสร้างประสบการณ์เหนือจินตนาการที่เรียกว่า Extended Reality (XR) จะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

READ