ARTICLES

จาก ‘ผู้เยี่ยมชม’ สู่ ‘ผู้ปกป้อง’ นักท่องเที่ยวกับบทบาทใหม่ใส่ใจประเด็นสิ่งแวดล้อม

เมื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และพัฒนาเมือง นำไปสู่ความพยายามสร้าง “สิ่งใหม่” อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ “ลดทอนความงาม” ของธรรมชาติ และ “เปลี่ยนแปลง” วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยมายาวนาน

READ

The “Greenest” Olympics Game EVER?

ปฐวี ธุระพันธ์   คอนเซ็ปต์ ‘สิ่งแวดล้อม’ จากงาน Tokyo 2020 Olympics เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหัวข้อหนึ่ง แต่คว […]

READ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

READ

UN Climate Change คาดอนาคตเอเชียเผชิญมรสุมหนักทั่วทั้งทวีป

UN Climate Change คาดอนาคตเอเชียเผชิญมรสุมหนักทั่วทั้งทวีป

READ

Label-LED: ถึงเวลาแปะป้าย

แปลและเรียบเรียงจาก TrendWatching.com บัณฑิต เอนกพูนสินสุข   เมื่อ ‘ความโปร่งใส’ และ ‘ความจริงใจ& […]

READ

อนาคตลอยอยู่บนน้ำ

ปี 2050 กว่า 90% ของเมืองหลักแถบชายฝั่งทั่วโลกอาจต้องเผชิญกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น จากผลกระทบของโลกร้อนจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ‘เมืองลอยน้ำ’ คือหนึ่งในทางรอดใหม่ของมนุษยชาติที่มาพร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับโลก

READ