ARTICLES

TTM TALK 2019 ‘Fun at Any Cost? Tourism vs. Environment’

มุมมองของคุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพเชิงอนุรักษ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวโดยไม่ต้องพูดอะไรผ่านการถ่ายภาพความน่าอัศจรรย์ของโลกธรรมชาติเพื่อสะท้อนผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติ รวมถึงภาพของมนุษย์และกลุ่มคนบางส่วนที่พยายามจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านบวกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อสร้างความหวังให้กับอนาคตการเปลี่ยนแปลงของสัตว์และสิ่งแวดล้อม

READ

Flash Mobility

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งอย่างคาดไม่ถึง เมื่อEuromonitor ผู้นำด้านบทวิเคราะห์เทรนด์ต่างๆ ของโลก ได้จัดทำบทวิเคราะห์เรื่อง Digital Disruptors: The Global Competitive Landscape of Shared Mobility Platforms ถึงผลกระทบของดิจิทัลต่อการเดินทาง

READ

Neverending Story : เหตุเกิดจากจินตนาการ

โลกแห่งจินตนาการได้แทรกซึมเข้าสู่โลกแห่งความจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานักท่องเที่ยวปรารถนาที่จะมีความสุขเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมต่อประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเล่นนั้นอยู่ในจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งความจริงและจินตนาการ

READ

การนำเสนอทิศทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยว ของ ททท. ปี 2563

โดย ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Even in the coming year of 2020, the tourism industry has still been trusted and assigned to be the major and significant force to impel Thailand’s economy. TAT, therefore, has determined the economic targets to increase the total income from the tourism industry by 10 percent, which is equivalent to 3.718 trillion Baht. The marketing plan for 2020 features the main strategy that is designated from the opportunities and strengths of Thailand, which is reflected from both domestic and international tourists. According to TAT’s vision to promote Thailand to continuously be a ‘Preferred Destination‘, quality tourism marketing then also comes into focus. นับตั้งแต่วันที่มีการก่อตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อปี 2503 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพียง 80,000 กว่าคนในตอนนั้นคงไม่มีใครคาดคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลายมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพ้นวิกฤติในหลายวาระ ข้อมูลในปี 2560 ระบุว่าสัดส่วนรายได้จากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 18.25 ของ GDP ประเทศไทย […]

READ

น้ำกับการท่องเที่ยว : ปัญหาที่ไม่ไหลลื่น

ประเด็นหลักของการใช้น้ำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก็คือ อุตสาหกรรมนี้ต้องใช้ ‘น้ำที่ดีที่สุด’ ซึ่งก็ต้องเป็นน้ำจืดหรือ Fresh Water ด้วย และส่วนใหญ่ที่ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปกระจุกตัวกันอยู่ ก็มักมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ในประเทศไทยนั้น มีการใช้น้ำ สูงถึง 913-3,423 ลิตรต่อห้องต่อวัน ซึ่งเป็นไปได้ว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีการสำรวจมา

READ

Cafe Hopping Culture

คาเฟ่กลายเป็นที่ที่สามารถมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น คนไปนั่งทำงาน และพูดคุยกันเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้ใช้เวลานาน และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบใหม่ในยุคนี้ คำถามคือเมื่อเราเดินทางไปสักที่หนึ่ง เหตุผลไหนบ้างที่เราจะเดินทางไปเสาะหาคาเฟ่ ที่เสมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ 

READ