ARTICLES

EU ออกใบรับรองการเดินทางรูปแบบดิจิทัลกระตุ้นการเดินทางในภูมิภาค

  EU Digital COVID Certificate กลายเป็นคำตอบของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับหนังสือเดินทางด้านสุขภาพดิจิทัล ซึ่งดำเนินกา […]

READ

Cool Kids Climate เมื่อเด็กรักษ์โลก

การรณรงค์เพื่อปกป้องโลกของเราจากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรูปแบบและวิธีการถูกปรับเปลี่ยนให้แตกต่างไปตามช่วงเวลาและปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

READ

แจกถุงยางตะลุยโอลิมปิก

ญี่ปุ่น เจ้าภาพโอลิมปิก 2020 ดำเนินแผนการแจกถุงยางอนามัยจำนวน 150,000 ชิ้นให้กับนักกีฬาที่มีจำนวนนับหมื่นราย

READ

ไกด์นำเที่ยวอวกาศ Space Tour Guide

บริการไกด์พาเที่ยวอวกาศและดวงจันทร์ จากกลุ่มธุรกิจทัวร์อวกาศเชิงพาณิชย์

READ

Throwback Tech from The ’90s

กระแสการโหยหาและหวนรําลึกถึงเรื่องราวในอดีตเกิดขึ้นอยู่เสมอ และมักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นองค์ประกอบในการทำการตลาดอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

READ

Nostalgic Tourism & The ’90s

ผู้คนโหยหาการนึกย้อนกลับไปหายุคเก้าศูนย์ เป็นคล้ายการ ‘ท่องเที่ยว’ ไปในอดีต เป็น Nostaligc Tourism ที่มีลักษณะคล้าย Cultural Tourism หรือการท่องไปในวัฒนธรรมอื่น โลกอื่น โดยคนที่อยู่ภายนอก แต่ที่ต่างออกไปก็คือ การท่องไปในโลกยุคเก้าศูนย์ คือการท่องไปในโลกที่ไม่มีวันหวนคืนกลับมาได้อีกแล้ว

READ