การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2250 5500 ต่อ 3725-28
โทรสาร 0 2250 5598

 

Tourism Authority of Thailand

1600 New Phetchaburi Road, Makkasan,
Ratchathewi
Bangkok
10400
Thailand
Phone:
+66 2250 5500 ext. 3725-28
Fax:
+66 2250 5598