SAFETY FIRST , THAILAND ข่าวคราวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า เอาเข้าจริงแล้ว ประเทศไทยอยู่ตรงไหนกันแน่ ในแผนที่ความปลอดภัยในแง่การท่องเที่ยวของโลก