ในแง่มุมของการท่องเที่ยวได้เริ่มให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBT มากขึ้น มีการศึกษาวิจัยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อย่างจริงจัง ในหลายประเทศมีการส่งเสริมที่ชัดเจน มีแคมเปญเฉพาะกลุ่ม เกิดธุรกิจและกิจกรรมที่ออกแบบสำหรับรองรับกลุ่มโดยเฉพาะ