ท่องเที่ยวแบบ ‘Responsible Tourism’
ทำไมถึงจำเป็น?

‘สภาพภูมิอากาศ’ เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ มากมาย และ
‘อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว’ ก็มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในครั้งนี้

ดังนั้น การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งจึงเกิดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าของสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ถูก นั่นก็คือ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism – RΤ)

 

1. มหาสมุทรดูดซับความร้อนมากไป

จากรายงานฉบับพิเศษของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
ระบุว่า ตั้งแต่ปี 1970 มหาสมุทรได้ดูดซับความร้อนส่วนเกินที่มาจากภาวะ โลกร้อนไว้กว่าร้อยละ 90 !

ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติอื่นๆ ตามมา ได้แก่

– ปะการังเกิดภาวะฟอกขาว (Coral Bleaching)
– เกิด พายุ/น้ำท่วม/ภัยแล้ง ในระดับรุนแรง
– แผ่นน้ำแข็งละลายมากกว่าปกติ

 

 

2. ปี 2015−2019 โลกร้อนที่สุดที่เคยบันทึกมา

– อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 0.2 องศาเซลเซียส ซึ่งร้อนที่สุดที่เคยมีมา
– ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 5 มม.ต่อปี
– มีการปล่อย CO2 เพิ่มขึ้น 20 %

 

3. ผู้คนเริ่มตระหนักและผลักดัน

ประเด็นภาวะโลกร้อนจึงกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ไม่ได้จำกัดเฉพาะแวดวงวิทยาศาสตร์หรือเชิงวิชาการอีกต่อไป

แต่เป็นปัญหาสำคัญที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคนทุกระดับชั้นรวมถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

‘ภาวะโลกร้อน’ จึงกลายเป็นวาระสำคัญระดับโลกที่คนทั่วทุกมุมโลกควรรับรู้ ตระหนักรู้ และร่วมกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้บุคคลต่างๆ เริ่มมีบทบาท ผลักดันเรื่องภาวะโลกร้อน

1 ในนั้น คือ เกรียตา ทุนแบร์ย นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม วัย 16 จากสวีเดน ที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้ใหญ่หันมาสนใจสิ่งที่ทำกับโลก รวมไปถึงเราทุกคนและธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลก ให้มีความรับผิดชอบและปรับตัวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกับโลกใบนี้เอาไว้ให้กับชนรุ่นหลัง