เชื่อหรือไม่ ในแต่ละเดือนขณะที่พวกเรากำลังสู้รบกับ COVID-19 กันอย่างหนักหน่วง เราได้สร้างปริมาณหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมหาศาล ซึ่งมีจำนวนต่อเดือนสูงถึงประมาณ 129,000 ล้านชิ้น !

 

จากอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเราจากเชื้อไวรัส กำลังจะกลายเป็นขยะที่ย้อนกลับมาทำร้ายโลก

 

#TATReviewMagazine เชิญชวนทุกท่านมาสำรวจอีกแง่มุมของผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจาก COVID-19 ที่มีแนวโน้มจะส่งผลร้ายต่อโลกมากกว่าที่เราคาดคิด

 

 

 

ในแต่ละเดือนขณะที่พวกเรากำลังสู้รบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีปริมาณหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมหาศาล สูงถึงประมาณ 129,000 ล้านชิ้น !

 

หากลองนำมาแปลงเป็นน้ำหนักโดยคร่าว ๆ หน้ากากอนามัยเกรดการแพทย์ที่คนส่วนใหญ่ใช้กันจะมีน้ำหนักต่อชิ้นอยู่ที่ 3.5 กรัม ถ้าเราอ้างอิงจากตัวเลขนี้ ขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วต่อเดือนจะมีปริมาณมวลหนักถึง 451,500 ตัน (451,500,000 กิโลกรัม) 

 

จากผลการศึกษาและการเก็บข้อมูลของสหประชาชาติ (UN: United Nations) พบว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ท้ายที่สุดจะถูกนำไปฝังกลบ หรือไม่ก็กระจายอยู่ตามท้องทะเลทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 75  (UN 2020) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

 

 

 

ความเสียหายในส่วนนี้ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการประมง โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP:  United Nations Environment Programme) ได้คาดการณ์มูลค่าความเสียหายไว้ในส่วนนี้ว่าจะอยู่ที่ราว ๆ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท)

 

กระบวนการจัดการของเสียที่ไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์/ไม่เหมาะสม ทำให้มีขยะจำนวนไม่น้อย หลุดรอด ปนเปื้อน และสามารถพบเห็นได้ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการขยะที่ไม่ดีพอ/ไม่เพียงพอ

 

หากสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นมลพิษผู้ประกอบการธุรกิจ ชาวบ้าน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวย่อมอยู่ได้รับผลกระทบ เพราะกิจกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สินทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ

 


 

อินโดนีเซีย

 

 

 

ประเทศอินโดนีเซียกำลังประสบกับปัญหาขยะอันตรายที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน นับตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในแต่ละวันสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องแบกรับภาระขยะอันตรายเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติก่อนการแพร่ระบาดราว ๆ 1,000 ตัน (1 ล้านกิโลกรัม) หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักช้างประมาณ 200 เชือก

 

มีขยะปนเปื้อนจำนวนมากเล็ดลอดลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลกระทบต่อประชากรที่มีรายได้น้อย-ปานกลางที่อาศัยใกล้เคียงแหล่งน้ำที่จำเป็นต้องใช้น้ำในแม่น้ำที่ปนเปื้อนในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก

 


 

สหราชอาณาจักร

 

 

 

บริษัท TradeWaste.co.uk ได้ทำการสำรวจสถิติและพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยของประชากรสหราชอาณาจักรในช่วงสิ้นปี 2020 ที่ผ่านมา โดยพบว่าในแต่ละวันมีหน้ากากอนามัยที่ถูกใช้ จำนวนประมาณ 58.8 ล้านชิ้น โดยมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เป็นหน้ากากอนามัยแบบสามารถใช้ซ้ำได้ (Reusable Mask)

 

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 90 หรือปริมาณราว ๆ 53.3 ล้านชิ้นจะถูกทิ้งและถูกนำไปฝังกลบตามบริเวณแนวภูเขาซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลงและเล็ดลอดลงสู่ท้องทะเล (The Guardian 2020)

 

ปริมาณขยะที่เยอะมากขึ้น ความหวาดกลัวการติดไวรัส ผนวกกับจิตสำนึกของประชากรที่แตกต่างกันไปส่งผลให้หน้ากากอนามัยจำนวนไม่น้อยถูกทิ้งไม่ถูกต้องและถูกกำจัดอย่างผิดวิธี ซึ่งมีจำนวนมากที่ไปจบอยู่ตามชายหาด แม่น้ำและท้องทะเล ในสหราชอาณาจักร (TradeWaste 2021) 

 


ประเทศไทย

 

 

 

ในประเทศไทยท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 พบว่า ปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยนั้นเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ทำให้จากเดิมความต้องการใช้หน้ากากอนามัยก่อนเกิดการแพร่ระบาดอยู่ที่ประมาณ 0.8 ล้านชิ้นต่อวัน กลายเป็น 1.56 ล้านชิ้นต่อวัน (TDRI 2020) 

 

นอกจากปัญหาขยะหน้ากากอนามัยที่เพิ่มขึ้น ปริมาณขยะพลาสติกชนิดอื่น ๆ ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ปัจจัยสำคัญมาจากจำนวนการใช้บริการ Food Delivery ที่มีเพิ่มมากขึ้น 

 

เชื่อหรือไม่ ในทุก ๆ ยอดการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery จะมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 7 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็น กล่องอาหาร ถุงร้อน ถุงพลาสติก ช้อน/ส้อมพลาสติก ถุงน้ำจิ้ม ฯลฯ (TDRI 2020) 

 

เราในฐานะประชากรตัวเล็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้มผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาเหล่านี้ได้เพียงช่วยกันแยกทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วจากขยะครัวเรือนประเภทอื่น พับหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ถุงที่ปิดสนิทพร้อมเขียนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

 

เพื่อให้พนักงานเก็บขยะสามารถแยกได้ง่าย ช่วยหยุดการแพร่ระบาด ช่วยป้องกันพวกเขา และช่วยให้พวกเขาสามารถนำไปกำจัดได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธีได้

 


 

🗺️ อ่านบทความเต็ม From Mask to Trash จากป้องกันเป็นแปดเปื้อน 

โดย คุณบัณฑิต เอนกพูนสินสุข ได้เลยที่ https://www.tatreviewmagazine.com/article/climatter-from-mask-to-trash/

 

💬 และสามารถติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ใน TAT Review Magazine | Consequences โปรดติดตามตอนต่อไป คลิกเลย! https://bit.ly/3mTtrUz