Infographic : Life Journal

Infographic : Life Journal “ต้องวางแผนอนาคตและไม่หยุดพัฒนาตนเอง” (กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามจังหวัด) โดย งานวิจัย กองวิจัยการตลาด ททท.

7 กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามจังหวัด

ทั้งหมด 8,892,701 คน ในปี 2559 โดย งานวิจัย กองวิจัยการตลาด ททท.

Infographic Marketing Guide : เวียดนาม

Infographic Marketing Guide เวียดนาม ในโครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน (ศักยภาพสูง) โดย กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Go to Top