Infographics

Infographic : contriver / planer “วางแผนคือสิ่งแรกที่ต้องทำ” (กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามจังหวัด)

Infographic : contriver / planer “วางแผนคือสิ่งแรกที่ต้องทำ” (กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามจังหวัด)

READ

อายุร้อย ก็ไม่น้อย ‘ความอยากเที่ยว’ ! สไตล์การเที่ยวแบบใหม่ของวัยเก๋า

‘ความสูงวัย’  ไม่ได้ทำให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์ลดน้อยลง ถ้าสภาพร่างกายยังเอื้ออำนวย คนที่รักการเดินทางก็จะยังอยากออกเดินทางอยู่เสมอ

READ