สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกเกิดความผันผวน และเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่ ทำให้โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนที่ส่วนใหญ่หันมาทำกิจกรรมและรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น โดยต้องการข้อมูลที่กระชับ ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ อัปเดตอยู่เสมอ 

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา กล่าวว่า ททท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอสาระความรู้เชิงวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยวที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและตรงตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงได้ปรับรูปแบบการจัดทำ TAT Review เป็นรูปแบบ E-Magazine สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.tatreviewmagazine.com โดยเน้นช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น นำเสนอเนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วน ภายใต้แนวคิดเติมอาหารให้สมอง เปิดมุมมองใหม่ ๆเพื่ออัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในวงการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการท่องเที่ยวที่อยู่ในความสนใจ 

นอกจากนี้ ได้เชิญนักเขียนชื่อดังมาร่วมเขียนบทความด้วย อาทิ คุณโตมร ศุขปรีชา คุณปฐวี ธุระพันธ์ ฯลฯ ขณะเดียวกันจะมีการนำบทความด้านการเดินทางท่องเที่ยวจาก อสท. มาเผยแพร่ภายในเล่มด้วยเพื่อให้คอนเทนท์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โอกาสต่อไปจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ “Tourism Trend Talk ท่องเที่ยวเทคเพื่อนำเสนอเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต 

ขณะเดียวกัน การพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายมิติ ทำให้มองเห็นเทรนด์ที่น่าจะเข้ามาเติมเต็มการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปีนี้ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งที่น่าจับตา ททท. จึงขอเสนอบทความเรื่อง “Tourism Trends that will Shake Up 2022 and Beyond” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 7 แนวโน้มด้านท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อนำไปวางเป้าหมายและกำหนดทิศทางการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. The Grand Reunion – ออกเดินทางเพื่อกลับมาเจอกัน 

2. Sincerely Green – แบรนด์ต้องตั้งใจจริงกับความยั่งยืน 

3. Welcome to the Metaverse – โอกาสในโลกเสมือน 

4. Innovation for a Betterment – นวัตกรรมที่เปลี่ยนให้โลกน่าอยู่ 

5. Crypto Tripo – เที่ยวด้วยคริปโต 

6. Workationer – งานได้ เที่ยวดี 

7. Collab not Combat – ร่วมคิด ร่วมขาย 

ทั้งนี้ สมาชิก TAT Review Magazine จะได้รับ Newsletter แจ้งข่าวสารและบทความต่าง ๆ ที่น่าสนใจผ่านทางอีเมล์ และผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความรู้เชิงวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยว แนวโน้มสถานการณ์การเดินทาง งานวิจัยผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของ TAT Review ได้แก่ www.tatreviewmagazine.com, Facebook เพจ TAT Review Magazine, Instagram @tatreview และ Youtube TAT Review