(24 มกราคม 2561) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานกาลาดินเนอร์ เพื่อต้อนรับรัฐมนตรีด้านท่องเที่ยวและผู้นำด้านท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ASEAN รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจาก 56 ประเทศ และสื่อมวลชนจาก 27 ประเทศทั่วโลก ที่เข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum หรือ ATF 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ASEAN – SUSTAINABLE CONNECTIVITY, BOUNDLESS PROSPERITY”